Privacy Statement

20 augustus 2009

EUport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

 

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

 

EUport maakt gebruik van cookies en andere technologie├źn om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien. Advertentienetwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan deze site en andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

 

EUport heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacybeleid van EUport is hierop niet van toepassing; wij hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

 

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies bij specifieke webbrowsers kan worden gevonden bij de instellingen van de betreffende webbrowsers.

 


 

Euport respects the privacy of all users of her website and ensures that personal information is treated confidentially. We only use your data to fulfill services you have requested.

 

Your personal information:

We will not make your personal information available to third parties without your consent. We appreciate the trust you place in us and will do everything we can to protect your personal information. The personal information will only be used for the services you entrust to us. By sending us an e-mail you can have your data removed.

 

Euport uses cookies and other technologies to improve your online experience and check how you use the site so that we can improve the quality of our services. The cookies allow us to show different advertisements. Advertising networks (including Google Adsense) that advertise on this site may place cookies on your PC or may use web beacons to collect information. The DART cookie allows Google to serve ads to you based on your visit to this site and other sites on the Internet. You can opt out of the use of the DART cookie by visiting Google's advertising and content network privacy policy (Dutch).

 

EUport has no access to or control over these cookies used by third party advertisers. You should refer to the privacy policies of these third parties for more detailed information about their actions, as well as instructions on how the opt-out of certain matters works. EUport's privacy policy does not apply to this; we have no control over the activities of these other advertisers or websites.

 

When you visit our website or use some of our products, the servers automatically record information such as URL, IP address, browser type and language, and date and time of your visit. If you wish to disable cookies, you can do so through your browser. More detailed information about the management of cookies on specific web browsers can be found in the settings of the respective web browsers.